Ceník profesionálních rešerší

CENY GENEALOGICKÝCH SLUŽEB

Rozsah genealogického bádání a odpovídající výsledek závisí na Vašich individuálních požadavcích.

Kvalitně zpracované Rodokmeny patří mezi časově náročné individuální činnosti,

kterým přísluší i odpovídající cena. 

                                 

 Cena dle požadavků dohodou:     

      # RODOKMEN přímé linie do 16. století                                                

                                                 VÝVOD do 6. generace                                                                                                                  

                                                                 KOMPLETNÍ VÝVOD  do 16. století                                      

              Fotohrafické grafické zpracování Rodokmenu nebo Vývodu v podobě stromu                                     10-15 tisíc Kč                                                   

                 Dohledání podkladů k dědictví  #Odsun Němců #Rakouské kořeny                                                350-500 Kč/hod.  

                        

 

                                                               Genealogický mentoring                                                        350 Kč/hod. 

Zahrnuto v ceně:

Vyhledání dat v archivech a matrikách, jejich sestavení do grafu rodokmenu nebo vývodu,

platba správního poplatku na matrice,

textové a grafické zpracování výzkumné zprávy,

samostatné přepisy a překlady českých, latinských a německých údajů,

úhrada cestovného, a další nezbytné poplatky.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz