Genealogie - Ceník

RODOKMENY opět nabývají své renomé

Významné rodiny se honosí prestižními rodokmeny

Rodinné firmy získávají povědomí o tom:

že dobré jméno firmy je rodinné stříbro

a kvalitní rodokmen je zlatým grálem.

CENY GENEALOGICKÝCH SLUŽEB

Základní informace

Cena výsledné práce souvisí s rozsahem výzkumu. Před každým výzkumem rodinné historie je nutné zvážit Vaše představy o výstupech bádání.

Výsledná výše variabilní ceny je v závislosti na rozmanitosti zakázky.

Celkovou cenu bude možné odhadnout po sdělení konkrétních požadavků.

Standardní doba zpracování je 3-5 měsíců, u složitějších zakázek i déle.

Zahrnuto v ceně:

Jde o analýzu nalezených dat v archivech a matrikách, jejich sestavení do grafu rodokmenu nebo vývodu, platbu správního poplatku na matrice, textové a grafické zpracování výzkumné zprávy, samostatné překlady, úhrada cestovného, a další nezbytné poplatky.

 

 

                                                      Rodokmen přímé linie /+ manželky a sourozenci/......................   20  tisíc Kč

Vývod z 16 rodů předků  ............................................    25  tisíc

  Vývod z 32 rodů předků  ............................................    30  tisíc  

Historie domu ....................................................   10  tisíc Kč

                                                                            

 

   Ceny zvlášť:

            

              Prezentační rodopisné Tablo 

              Kronika rodu - kniha

 


 

 

 

 

 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz