Genealogie - Ceník

RODOKMENY opět nabývají své renomé

Významné rodiny se honosí prestižními rodokmeny

Rodinné firmy získávají povědomí o tom:

že dobré jméno firmy je rodinné stříbro

a kvalitní rodokmen je zlatým grálem.

CENY GENEALOGICKÝCH SLUŽEB

Základní informace

Cena výsledné práce souvisí s rozsahem výzkumu. Před každým výzkumem rodinné historie je nutné zvážit Vaše představy o výstupech bádání.

Výsledná výše variabilní ceny je v závislosti na rozmanitosti zakázky.

Celkovou cenu bude možné odhadnout po sdělení vašich konkrétních požadavků.

Domluvené ceny budou uvedeny ve smlouvě.

Standardní doba zpracování je 3-5 měsíců.

Zahrnuto v ceně:

Jde o analýzu nalezených dat v archivech a matrikách, jejich sestavení do grafu rodokmenu nebo vývodu, platbu správního poplatku na matrice, textové a grafické zpracování výzkumné zprávy, samostatné překlady, úhrada cestovného, a další nezbytné poplatky.

 

Rodokmen přímé linie ........................................    15 tisíc Kč

Vývod z 16 předků  ............................................   cca 15 -20 tisíc

ZÁLOHA: Od klientů bude požadována záloha ve výši 50% předpokládaných nákladů.

   Ceny zvlášť:

              Umělecky vytvořený strom života rodokmenu - Fotografické plátno

              Svitek

              Prezentační rodopisné Tablo 

              Kronika rodu - kniha

 


 

 

 

 

 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz