Genealogie - Ceník

RODOKMENY opět nabývají své renomé

Významné rodiny se honosí prestižními rodokmeny

Rodinné firmy získávají povědomí o tom:

že dobré jméno firmy je rodinné stříbro

a kvalitní rodokmen je zlatým grálem.

CENY GENEALOGICKÝCH SLUŽEB

Základní informace

Cena výsledné práce souvisí s rozsahem výzkumu. Před každým výzkumem rodinné historie je nutné zvážit Vaše představy o výstupech bádání.

Výsledná výše variabilní ceny je v závislosti na rozmanitosti zakázky.

Celkovou cenu bude možné odhadnout po sdělení konkrétních požadavků.

Standardní doba zpracování je 3 měsíce.

Zahrnuto v ceně:

Jde o analýzu nalezených dat v archivech a matrikách, jejich sestavení do grafu rodokmenu nebo vývodu, platbu správního poplatku na matrice, textové a grafické zpracování výzkumné zprávy, samostatné překlady, úhrada cestovného, a další nezbytné poplatky.

 

 

 

                                   #Rodokmen přímé linie /s manželkami a sourozenci/ od 16. stol.....................15-20 tisíc Kč

                                                        # kopie kmenových listů živých i padlých, kopie z kartotéky padlých 1. sv. války z Vua Praha

                                                                                       #copie sčítacích operátů při sčítání lidu  

 Vývod z 16 rodů předků ....................................................................  20  tisíc 

Historie domu,statku,mlýna,hostince ........................................o 2 do 10  tisíc Kč

                                                        Historie firmy................................................................ dle dohody

   Ceny zvlášť:

              Rodokmen strom

              Prezentační rodopisné Tablo 

             


 

 

 

 

 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz