Ateliérové podobenky a genealogické výstavy

 Ztn0zs

    Genealogie  v sobě spojuje silné emoce a zároveň dodržuje řád a tajemství. Rodokmen je více než soupis jmen našich předků a jejich potomků s životními daty a místy svého působení nebo žití, mnohem více než jen konkrétní a suchá fakta. Rodokmen v proměnách času není jen prostým číslicovým průřezem rodu, ale především o našich příbuzných z masa a kostí. Ač zemřelí - ještě mluví ve fotografiích nebo malovaných podobenkách.

   Dobové podobenky oživují rodinné historie a vdechují mu ducha. Jsou intimním pohledem do života našich příbuzných, do jejich jedinečného příběhu z doby, kdy byli ofotografováni. Ty obrázky místy už překryla vývojka času svým omšelým neprůhledným závojem, avšak ustalovač paměti z nich přece jen ponechal alespoň jejich jednoduchou kresbu s jinovatkovými obrysy jako fotografie vyvolané Sabatierovým procesem.

   Dobová fotodokumentace nám nastiňuje všední i sváteční momenty našich prapředků. Je to otevřená autentická svědectví o životech a osudech těch, kteří putovali světem před námi. Každý z nich si žil svým životem.

  Svědkové dávných časů, jako připomínka své doby. Po mnohých nezůstala ani živá povědomost, ani kde jsou pochováni, ani že vůbec byli ... jen mrtvé matriky o nich vědí ...

Dávají nám tušit, že: “Také náš čas je pouhopouhé ...prozatím ...“  

Národní muzeum Praha e-Sbírky kulturní dědictví on-line 2016 Moje Monarchi

 Rodina-mendlova-ze-zdanic-soukr-sb-     Rodina-kukletova-z-hostenic-soukr-sbirka 

XII. MGHS-matiné, 2018 v Brně Králově Poli býv. kartuziánský klášter: Rodopisne-prace-nasich-prof-genealogu

 

 Svatoanenská kaple FNUSA Brno, 2013       Fotografie ve sbírce M. Kollárové, Měnínská brána Brno Muzeum hraček          

                                Vetve-stromu-zivota-kaple-sv-anna                                  Houpaci-konik-196060-leta-holcicka-s-dolicky2rmxo2OvbnbbBg5nbdKonec-40-let-20-st-TudpmxRg5jijI1wimgRocni-batole-atelierova-fotka-1961X1uous                               

Ateliérové podobenky a exteriérové momentky 

P2230092Portretovana1919Hosan-orizly 1946-skolni-foto-mestanky Bertha-havlenu-1890-s-tonetovou-zidliBhpozdejsi-komtr-kokletu- 52dbfb057fba525695cb0100 EqmmhyT3hmh1  P4184664  1930-oslavy-1Ctyricata-leta-20-stol-

Foto: osobní archiv autorky  


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz