Dobové foto

                       Dobový kolorit

    Genealogie  v sobě spojuje silné emoce a zároveň dodržuje řád a tajemství. Rodokmen je více než soupis jmen našich předků a jejich potomků s životními daty a místy svého působení nebo žití, mnohem více než jen konkrétní a suchá fakta. Rodokmen v proměnách času není jen prostým číslicovým průřezem rodu, ale především o našich příbuzných z masa a kostí. Ač zemřelí - ještě mluví ve fotografiích nebo malovaných podobenkách.

   Dobové podobenky oživují rodinné historie a vdechují mu ducha. Jsou intimním pohledem do života našich příbuzných, do jejich jedinečného příběhu z doby, kdy byli ofotografováni. Ty obrázky místy už překryla vývojka času svým omšelým neprůhledným závojem, avšak ustalovač paměti z nich přece jen ponechal alespoň jejich jednoduchou kresbu s jinovatkovými obrysy jako fotografie vyvolané Sabatierovým procesem.

   Dobová fotodokumentace nám nastiňuje všední i sváteční momenty našich prapředků. Je to otevřená autentická svědectví o životech a osudech těch, kteří putovali světem před námi. Každý z nich si žil svým životem.

  Svědkové dávných čas, jako připomínka své doby. Po mnohých nezůstala ani živá povědomost, ani kde jsou pochováni, ani že vůbec byli ... jen mrtvé matriky o nich vědí ...

Dávají nám tušit, že: “Také náš čas je pouhopouhé ...prozatím ...“

 

P4073974AsziiaMxadr5YqgksxP4053801Ztn0zsP4094061P4073972Rodina-stancova-1868-zastavka-moravaP2163014Muzeum-vrbasovo-2

 Ateliérová fota a momentky

1sPostak-leopoldP2230092Bertha-havlenu-Bhpozdejsi-komtr-kokletu-Hosan-orizly2iq0ce1ss

Postak-2L7kbzo1hnwagP4134219Eqmmhy35gfooP22300323x0bkyT3hmh1Faaa

0001452dbfb057fba525695cb0100P4184664Zajicku-muzikantiNfhm6yPzgew3Cl0mnb

F5tbinP2230087Id0h2eL9hhk3Nm7bjDsc_0255 WujguhDsc008008lam9dZw5h18-mpoeFntjy8P6150270Tb8bgKcwiik

Památné jubilejní fotografie

Y0q8tbV0be93U7bw6s

Fotografie z vojny

2qlh2i-mpoUe7bggRalbbhn0urbbf9R59bik4lvmm9 7mrbk8Xn3blu

Fotografie ze školy - jak jde čas

V5wwyi Mmpif0Lsoh2g-mpo1riflf             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz