Zpracování výzkumu rodinných kořenů na profesionální úrovni

RODOKMEN  -  Luxus vašeho soukromí

Zpracování rodinné historie 

                                           Rodokmen-vaseho-rodu

RODOKMEN STROM

Nabídka individuálního výstupu je daleko širší.

Zpracování vybádaných záznamů:

Zakladni-rodokmen-muzske-linie  Rodokmen-se-sourozenci-a-manzelkami-strom  Rodokmenovy-vyvod-z-16-predku-v-tabulce      Rodokmen-svitek-32-predku-kopie  

                                                                                            Stromový graf               Tabulka vývodu                Graf vývodu

Dokument v koženkových deskách s kopiemi záznamů z matrik i dalších zdrojů

                                Fjll7t  Lm6gs9   Ghzefv                                          

A9befr  Bdtl7r   Soupis základních genealogických dat

  

# Fotokopie všech záznamů na flešce nebo e-mailem

"Historie si pamatuje pouze oslavované, genealogie si pamatuje všechny."

Laurence Overmire 

                     

V rámci výzkumného projektu je možné zpracovávat několik variant rodové historie, které lze také kombinovat.

RODOKMEN je nadčasová kvalita, je to dílo pro věčnost i dílo příštím dnům. Jedná se o rodopisné práce, trvalou hodnotu ve vaší rodině, kterou můžete vyzískat pozoruhodné poznatky původu svého bytí. Rodokmen a (Rodokmenový) Vývod mají velkou hodnotu a nedocenitelný význam. Dosáhnete tak rozšíření pohledu na rodinnou historii.

Základní odborné pojmosloví:

Rodokmen - je pokrevenství po meči. Základem pro vypracování rodokmenu je výchozí osoba, od níž se startuje veškerý výzkum přímé linie stejného příjmení otcovské (v určitých případech i mateřské - pokrevenství po přeslici). Jedná se o přímé předky nositelů daného příjmení i s manželkami výchozí osoby do začátku matrik cca 1620. Zakladatel rodu je určen nejstarší zjištěný přímý předek. U sourozenců přímých předků se udávají pouze základní údaje.

Rodokmen-vyvod-zacatek-19-stol-

Rodokmenový Vývod - je souhrn předků  jednotlivce příbuzných osob, kde se od výchozí osoby postupuje dozadu a zjišťují se jména a data jeho přímých předků, čímž jsou rodiče, prarodiče, pra-prarodiče atd. Postupuje se ze současnosti do minulosti a zabývá se partnerskými dvojicemi a roste v něm počet předků každou generaci geometrickou řadou (vždy krát 2). Až na některé výjimky (svobodná matka, sňatky z přízně, stejná příjmení) roste geometrickou řadou i počet příjmení. Sledujeme přímé linie - descedentní rozrod (od potomka k jeho  předkům) nebo kompletní rozrod (sledujeme všechny přímé předky). Čtyři generace vývod z osmi předků. Pět generací vývod ze 16 předků. Šest generací vývod ze 32 předků. Sedm generací vývod ze 64 předků. Osm generací vývod ze 128 předků. 

Tabulka vývodu nejpoužívanější a lze řícz nejstarší forma genealogického bádání.

Vývod bývá v současnosti často zobrazován v podobě stromu, na kterém je výchozí osoba umístěna v jeho kořenech a její předci se od ní rozvíjejí do koruny.

 Další možností prezentace vývodu je vějíř - Vějířový vývod z předků. Grafická podoba představuje rozvinutý vějíř, kde uprostřed je sledovaná osoba. Čím dále je od středu, tím jde o staršího předka.

Pokud jsou k dispozici další archivní zdroje, je možné některé linie dovést ještě hlouběji do minulosti. Pravděpodobnost úspěchu bádání závisí především na existenci a dostupnosti archivních fondů.

Rozrod je nejkomplikovanější formou genealogického bádání – obsahuje všechny potomky zrozené z výchozí osoby, respektive výchozího manželského páru, tedy ty osoby, které mají společného předka.

Rozrod není zahrnut v nabídce. 

Další možnosti individuální nabídky:

viz:  Reference                                                                                   

Požadované informace pro zpracování rodokmenu:

základní informace o osobě, od které se bude odvíjet rodokmen - kopie rodného listu(pokud obsahuje adesu a místo sňatku rodičů), nejlépe:  kopie  Zápisu sňatku 

V případě, že se matriční záznamy nacházejí ještě na matrikách (živé matriky) a ne v archivech (mrtvé matriky), je nutná

Plná moc ověřená notářem. 

Rqrezj

"Historie si pamatuje pouze oslavované, genealogie si pamatuje všechny."

Laurence Overmire 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz