Nabídka a Ukázka zakázky

                            moje příjmení # moje krev

ZADEJTE SI ZAKÁZKU

Zpracování rodinné historie

# Naplňte tak odkaz svého rodu!

Co nabízím:

Zpracování výzkumu rodinných kořenů na profesionální úrovni 

Rodokmen-se-sourozenci-a-manzelkami-strom

 Sestavování - Rodokmen, Vývod 

 

Dokument v koženkových deskách s kopiemi příslušných záznamů z matrik i dalších zdrojů

Ajhe0t Lm6gs9P4084031Ghzefv

Fjll7t                                          O5mefs

Ucelený soupis rodokmenu                      Ověřená kopie z matriky v případě potřeby

Wgee0pA2jl7s5fbefu

 

A9befrBdtl7r    Euul7oGh1efm     Yjgl7qSrfefq

Tři druhy soupisu základních genealogických dat

 Letopis-opl

Ukázka z letopisu

# Zpracování genealogického bádání - tabulka, graf  

# Seznam využitých zdrojů - text, kopie, print

# Překlady a interpretace archivních dokumentů /zkrácená n. celá verze/ - kopie originálů s textem

# Zajímavosti z rodokmenu nebo vývodu - text

# Vývoj příjmení, překlad a výklad křestních jmen - text 

# Fotokopie všech záznamů na flešce nebo e-mailem

 

Není zahrnuto v ceně: /pouze na objednávku s časovým předstihem/

 Na základě individuálních přání zákazníka

 

Bkre0d5mnflgFdhif8Laqe0q

Ilustračně - originální desky na Rodo-knihy s logem  

Prezentační rodopisné Tablo 

Místopis a dějiny - města, vesnice, samoty, mlýna, rybníka, rodného domu, obchodu, stromu

                    

VÝJIMEČNÉ fotografické zpracování ve vytříbeném stylu vhodné

jako originální dárek pro celou rodinu

 a jako dar pro své příbuzné při významných

životních událostech či obřadech.

Netradiční dárek trvalé hodnoty,

kterým potěšíte Vaše blízké a sebe zároveň!

V rámci výzkumného projektu je možné zpracovávat několik variant rodové historie.

RODOKMEN, VÝVOD a ROZROD - nadčasová kvalita, je to dílo pro věčnost i dílo příštím dnům. Jedná se o rodopisné práce, trvalou hodnotu ve vaší rodině, kterou můžete vyzískat pozoruhodné poznatky původu svého bytí. Rodokmen, vývod nebo rozrod mají velkou hodnotu a nedocenitelný význam. Dosáhnete tak rozšíření pohledu na rodinnou historii.

Rodokmen - základem pro vypracování rodokmenu je ústřední osoba, od níž se startuje veškerý výzkum přímé linie stejného příjmení otcovské (v určitých případech i mateřské). Jedná se o přímé potomky výchozí osob(y), u sourozenců se udávají pouze základní údaje.

 

 

Vývod - je soupis příbuzných osob, kde se od výchozí osoby postupuje dozadu a zjišťují se jména a data jeho přímých předků, čímž jsou rodiče, prarodiče, pra-prarodiče atd. Postupuje se ze současnosti do minulosti a zabývá se partnerskými dvojicemi a roste v něm počet předků každou generaci geometrickou řadou (vždy krát 2). Až na některé výjimky roste geometrickou řadou i počet příjmení. Běžně se zpracovává pro 5 generací -16 předků, exklusivně pro 6 generací – 32 předků.

Vývody se dají dále různě kombinovat, záleží kterým prarodičem – kterého příjmení chcete dále pokračovat. Tím získáte přehled nebo se dozvíte o velkém okruhu svých předcházejících příbuzných. Každý druh bádání ale vyžaduje další objednávku a čas.

Vedle přímých příbuzných lze sledovat také jejich sourozence, čímž jsou pra-tety a pra-strýcové, při úplném složitém vývodu současně jejich manželky i s dětmi (složité rešerše). 

Rozrod - zahrnuje veškeré mužské i ženské potomky výchozího manželského páru bez ohledu na pohlaví a příjmení, tj. veškeré potomstvo provdaných synů a dcer, vnuků a pravnuků atd. Pro velké množství osob a různost a spletitost příjmení a rod. vztahů se jedná o velmi badatelsky a zejm. časově náročné pátrání.

 

Zjištění majetku předků: láníků, statkářů, mlynářů, hostinských - základní výpisy z Pozemkových knih, Stabilních katastrů, Lánových rejstříků,

Tereziánského katastru, Urbariální fase, Josefinského katastru, Velkostatků

ZADEJTE SI ZAKÁZKU

Zpracování rodinné historie a Naplňte tak odkaz svého rodu!

K zahájení výzkumných prací jsou nezbytné základní informace od klienta.

Požadované informace pro zpracování rodokmenu: základní informace o osobě, od které se bude odvíjet rodokmen -

tzn.: nejlépe kopie rodného listu popřípadě přesné informace: Datum, místo narození a vyznání bádané osoby.

V případě, že se matriční záznamy nacházejí ještě na matrikách (živé matriky) a ne v archivech (mrtvé matriky), je nutná

plná moc ověřená notářem od přímého potomka bádané osoby a doklad o jeho příbuznosti s touto hledanou osobou.

Pokud prvotní osobní konzultace proběhne v pořádku, potvrdíme si objednávku. Po e-mailu doladíme časem veškeré detaily.

 Rozsah genealogického výzkumu a tomu odpovídající výsledek závisí na Vašich individuálních požadavcích.

Rqrezj

  Poznejte mým prostřednictvím prázdná i nejasná místa svého rodu!

                                                              Ověřte si, jestli ve Vašich žilách nekoluje “modrá krev“ 

#jestli nejste potomky vojáků napoleonských nebo švédských válek 

 

 

 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz