Nabídka a Ukázka zakázky

          Jablko nepadá daleko od stromu

             jadérka se roztrousí mnohdy

                       kam a kde keré ...     

           

RODOKMEN - Luxus vašeho soukromí

Zpracování rodinné historie

Zpracování výzkumu rodinných kořenů na profesionální úrovni 

                                                                                                                  Rodokmen-vaseho-rodu

RODOKMENY opět nabývají své renomé

Významné rodiny se honosí prestižními rodokmeny 

Rodinné firmy získávají povědomí o tom:

že dobré jméno firmy je rodinné stříbro

a kvalitní rodokmen je zlatým grálem.  

 Svatebni-dar

 RODOKMEN jako dar ke svatbě, narození nebo křtu potomka  

#  Základní Rodokmeny rodičů do kolébky 

    Rodokmen-do-kolebky

 

  Rodokmen mužská linie, Rodostrom, Vývod 

Každá vytvořená práce Fotostromu je originál, postup je tvořen ukázkami zákazníkovi

a jeho postupnými požadavky, začínaje druhem písma, odstínem podkladu,

rozmístění textu po tvar, barvu a velikost fotografie, případně navýšení počtu...

Nabídka individuálního výstupu je pochopitelně daleko širší.

Zakladni-rodokmen-muzske-linie  Rodokmen-se-sourozenci-a-manzelkami-strom  Rodokmenovy-vyvod-z-16-predku-v-tabulceRodokmen-svitek-32-predku-kopie  

Dokument v koženkových deskách s kopiemi záznamů z matrik i dalších zdrojů

                                Fjll7t  Lm6gs9   Ghzefv                                          

A9befr  Bdtl7r   Soupis základních genealogických dat

 

# Zpracování genealogického bádání - tabulka, graf  

# Seznam využitých zdrojů - text, kopie, print

# Překlady a interpretace textu archiválií /zkrácená n. celá verze/ 

# Zajímavosti z rodokmenu nebo vývodu - text

# Fotokopie všech záznamů na flešce nebo e-mailem

                    

VÝJIMEČNÉ fotografické zpracování ve vytříbeném stylu vhodné

jako originální dárek pro celou rodinu

 a jako dar pro své příbuzné při významných

životních událostech či obřadech.

Netradiční dárek trvalé hodnoty,

kterým potěšíte Vaše blízké a sebe zároveň!

V rámci výzkumného projektu je možné zpracovávat několik variant rodové historie.

RODOKMEN je nadčasová kvalita, je to dílo pro věčnost i dílo příštím dnům. Jedná se o rodopisné práce, trvalou hodnotu ve vaší rodině, kterou můžete vyzískat pozoruhodné poznatky původu svého bytí. Rodokmen a (Rodokmenový) Vývod mají velkou hodnotu a nedocenitelný význam. Dosáhnete tak rozšíření pohledu na rodinnou historii.

Rodokmen - základem pro vypracování rodokmenu je výchozí osoba, od níž se startuje veškerý výzkum přímé linie stejného příjmení otcovské (v určitých případech i mateřské). Jedná se o přímé předky i s manželkami výchozí osoby do začátku matrik cca 1620. U sourozenců přímých předků se udávají pouze základní údaje.

Rodokmenový Vývod - je soupis příbuzných osob, kde se od výchozí osoby postupuje dozadu a zjišťují se jména a data jeho přímých předků, čímž jsou rodiče, prarodiče, pra-prarodiče atd. Postupuje se ze současnosti do minulosti a zabývá se partnerskými dvojicemi a roste v něm počet předků každou generaci geometrickou řadou (vždy krát 2). Až na některé výjimky (svobodná matka, sňatky z přízně, stejná příjmení) roste geometrickou řadou i počet příjmení. Běžně se zpracovává pro 5 generací -16 předků, exklusivně pro 6 generací – 32 předků.

Zjištění majetku předků: láníků, statkářů, mlynářů, hostinských - základní výpisy z Pozemkových knih, Stabilních katastrů, Lánových rejstříků,Tereziánského katastru, Urbariální fase, Josefinského katastru, Velkostatků

Kupní a Prodejní smlouvy,Trhové smlouvy, Manžeské smlouvy  

Objevení nejstaršího předka: publikace, korespondence, soupisy, osobní věc Schlesinger-christoff-l-p-1589

Objevení nejvýše postaveného nebo váženého příslušníka rodu     

Vyhledávání osob: odsun, emigrace, rozvod, osiření, úřední jednání (pozůstalost)    

zjišťování původu (získání občanství) za účelem vyhotovení ověřených dokladů: 

 Okolkovaná doslovná kopie                     Úřední doklad M.úřad - Rodný list                   

    O5mefs Potvrzeni-doslovne-kopie-s-originalem-z-archivu                                                                    Rodny-list                                               

Dohledání podkladů k dědictví

Korespondence-dedictvi

Historie gruntu (statku,mlýna,hostince,hájovny,vinohradu)obrazu  1900-plan-domuPlan-chalupy-1890Hajovna1898-plan-domu-kolek-k-povoleni-stavby  

obsahuje časovou osu stavby, opravy, prodeje nebo koupě budovy, její případné přečíslování, stručnou historii majitelů, nájemníků a služebných v domě, historii nejbližších sousedů,(příp. slavných sousedů), kopie a výpisy z Katastrálních map a Katastrů: výnosy polností, jejich prodej nebo kupní smlouvy, kopie nebo výpisy ze sčítání lidu: počet domácího zvířectva. Případné dohledání plánku gruntu nebo jeho dobové fotografie, dobová fota hraničníků, sadů, rybníků.   

Historie podniku    1947-zavod-a-z-n-p-1977-30-let-vyroby1969-rad-prace-st-p-m-brnaZetor-brno-1982

ZADEJTE SI ZAKÁZKU

Zpracování rodinné historie a Naplňte tak odkaz svého rodu!

Požadované informace pro zpracování rodokmenu: základní informace o osobě, od které se bude odvíjet rodokmen - nejlépe kopie rodného listu

V případě, že se matriční záznamy nacházejí ještě na matrikách (živé matriky) a ne v archivech (mrtvé matriky), je nutná

plná moc ověřená notářem jako doklad o příbuznosti.

                                                                                            

 Rozsah genealogického výzkumu a tomu odpovídající výsledek závisí na Vašich individuálních požadavcích.

Rqrezj

  Poznejte prostřednictvím svého Rodokmenu prázdná i mlhavá místa svého rodu!

                                            # Ověřte si, jestli ve Vašich žilách nekoluje “modrá krev“ nižších šlechtických rodů nebo bohatého měšťanstva

# Jestli nejste potomky vojáků napoleonských nebo švédských válek 

                          # Zda nebyl někdo z Vašich pradědů šafář, vrchnostenský dráb nebo panský ras, knížecí správce nebo panský sluha,

žoldák nebo oficír, obecní pastýř nebo vážený měšťan, konšel nebo obecní almužník, mlynář nebo sedlák, sládek nebo pacholek

# Zda se u vás v rodě dědili řemesla a jaké důležité osobnosti obce a okolí bývali zváni za kmotry a svědky na veselky 

# Jestli se někteří příbuzní dopustili přestupku a poseděli v arestu za pálení pálenky, pašerátství, krádeže, pytláctví, výtržnosti, 

              # Na jaké nemoci Vaši předkové nejčastěji umírali marasmus, Geburt, abort, fluxus albus, ignis, psotník 

jaká byla úmrtnost nemluvňátek, jaké se vyskytovali dědičné nemoci jestli v některé linii vašeho rodu se rodili dvojčata  

zda byli nevěsty vašich předků ctěné panny bdělých otců, čestné vdovy

nebo svobodné matky, po kterých možná nosíte příjmení nebo se nenarodil některý z předků pohrobkem 

jestli se u některého z předků neobjevilo Vysvědčení chudoby nebo nebyli jejich děti na Výkazu pro chudé

a jakého se vaši předkové dožívali věku.

Dále viz Reference

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz