http: //www.rodopis-saga.cz Genealogické služby Mirka Zemanová

 http: //www.rodopis-saga.cz  Genealogické služby Mirka Zemanová

Muj-r-kodQR Kód

Zodpovědná realizátorka Mirka Zemanová

Oficiální jméno: Miroslava Zemanová 

Akronym: MAZ = M i r o s l a v a  A n n a  Z e m a n o v á 

Pseudonym: Miriam Messerle; Miriam Majerle/příjmení zakladatelky rodu/

Design, text a grafika: ©Mirka Zemanová

Fotografie z výstav:  ©Portfolio Mirky Zemanové

Podobenky dobové: Soukromý archiv   - " -

Staré listiny: Osobní a rodinná sbírka

Foto stromů: Genealogická kolekce            

Vizitka genealogická:

 Zp4194309

 

Další osoby

Výstavy: Mirka Zemanová Žaneta Zemanová

Pohlednice Brna: Mirka Zemanová, Žaneta Zemanová; Kartuziánské nakladatelství

Nakladatelé vydaných knih: Albatrosmedia-Cpress,  Rubico  

Všechna práva k uveřejněným částem webu jsou vyhrazena. Kopírování, znovupublikování nebo rozšiřování kterékoli části webu pouze se souhlasem autorky webu.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz