http: //www.rodopis-saga.cz Genealogické služby Mirka Zemanová

 http: //www.rodopis-saga.cz  Genealogické služby Mirka Zemanová

Muj-r-kodQR Kód

Zodpovědná realizátorka Mirka Zemanová

Oficiální jméno: Miroslava Zemanová 

Akronym: MAZ = M i r o s l a v a  A n n a  Z e m a n o v á 

Pseudonym: Miriam Messerle /příjmení zakladatelky rodu/

Design, text a grafika: ©Mirka Zemanová

Fotografie z výstav:  ©Portfolio Mirky Zemanové

Podobenky dobové: Soukromý archiv    - " -

Dobové listiny: Osobní a rodinná sbírka  - " -

Archivní záznamy: MZAB, AmB, Soa Vyškov, 

Soa Opava, Soa Hodonín

Foto stromů: Genealogická kolekce  

Výňatek: Brněnští zedníci..,  P. Kroupa, J. Bílý        

Vizitka genealogická:

 Zp4194309

Další osoby

Výstavy: Mirka Zemanová 

Pohlednice Brna: Mirka Zemanová, Žaneta Zemanová; Kartuziánské nakl. 1-pohlednice-2-se-znakem-brna 1-pohlednice-3-s-ohnostrojem 1-pohlednice-foto-mirka-a-zaneta

Nakladatelé vydaných knih: Albatrosmedia-Cpress,  Rubico  Miriam-messerle-napady-a-hry-s-knofliky  

Všechna práva k uveřejněným částem webu jsou vyhrazena. Kopírování,

znovupublikování, rozšiřování kterékoli části webu pouze se souhlasem autorky webu.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz