Ukázka dobového písma a způsobu provedení starých listin

                                                            Historie je tajemné dílo Boží … Goethe

  Bádání v archívu poodkrývá tajemství, jaká má ta nejdůležitější výsada naší existence: narození, svatba a úmrtí. Archiválie, tak jak je vidíme dnes, jsme neměli v historii možnost zhlédnout. Dosud nikdy dříve jsme neměli takové archivální vědomosti, nadhled a souvislosti, tak jak je máme dnes. Tajná bázeň majestátních archivních veleknih, psané střídavě trilingvoulatina, němčina a čeština, budily u lidí po staletí posvátnou úctu.

  Staré matriční záznamy různého druhu písma hlavně humanistické písmo (latinka), novogotické tiskové písmo (švabach) a  české novogotické písmo kurzíva (kurent) a římské číslice jsou znamením své doby. Sladký šepot minulosti, čas vepsaný ve zmatnělých a teřících stránkách písmen, které se obracením opakovaně rozechvívají ... Před písmenem kudrlinka, uprostřed klikyhák, za slovem smyčka... zvláštní hra tahů vedoucí od panoramatického celku až k nejmenším detailům. Kouzlo starých písemností - jedinečná esence obsahu tajemství za pečetí a neopakovatelnosti tahů rukopisů staletí.

  Harmonická i neharmonická splěť črtů husím brkem nebo perem, škrtanců i kaněk. Mužská nebo ženská jména a celá stupnice číslic měnící se řádek od řádku, den ode dne, měsíc od měsíce i rok po roku. Věčný koloběh měnícího se života jak žili naši rodinní předkové ve větší či menší míře ovlivnil i nás.

  Proto až poznáme své kořeny, budeme vědět, kam opravdu patříme.

 

Rodný, Křestní list,  Oddavkový list, Domovský list                       Živé matriky - posmrtně vydaný Rodný list

 Rodny-a-krestni-listFljxs5JsjxmvNrpxmwOddavkovy-list-mendlova-chromy7enxs3Gekxmp                    P3153491

 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz