Zpracování výzkumu rodinných kořenů na profesionální úrovni

 

profesionální genealog Mirka Zemanová, členka ČGHS v Praze 

v Česku i v zahraničí a genealogickými kolegy respektovaná rodopisná badatelka.  

Odborné rešerše jako výsledky svého bádání publikuje v odborné genealogické literatuře Genealogické a heraldické listy ČGHS Praha Ročenkách GHI Brno, patří mezi autory webu Historická šlechta a Vápenický spolek Březina, přispěla do Databáze Vodní mlýny.cz. Časosběrné genealogické studie jako příspěvky do historických rubrik místních a regionálních Zpravodajů (Ždánice #Podolí #Brněnský Metropolitan # týdeník Sedmička). 

Přijala pozvání k tematické přednášce Omnium Z.S. Seminář: Genealogie a pátraní po předcích, NKP Praha Vyšehrad-Staré Purkrabství; prezentaci svého bádání představila na Genealogicko–heraldickém Matiné XIII. setkávání profesionálních badatelů zabývajících se genealogií a heraldikou, bývalý kartuziánský klášter Brno-Královo Pole.

Svoji písemnou a fotografickou rozmanitou sběratelskou činnost zaměřuje především na uchování tradic, zvyků a obyčejů pro další generace (Národní muzeum Praha e-Sbírky kulturní dědictví on-line 2016 Moje Monarchie; Výročí 50 let Muzeum m. Brna; Vrbasovo muzeum Ždánice; Masarykovo muzeum Hodonín; Muzeum perleťářství Senetářov; Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem; Muzeum E. Holuba Holice).

Vytvořila fotografickou výstavku Tak jak od jakživa-Tvoření a dětské hry CVČ Brno Lužánky, díky které vyzískala zápis do České knihy rekordů Pelhřimov, genealogickou výstavu fotografií Větve stromu života předvedla ve Svatoanenská kapli FNUSA Brno, Tajemství brněnských stromů Zemanova kavárna Joštova Brno, ve Fotosoutěži MZM Brno Zastavte čas - téma Život na venkově jí bylo uděleno Čestné uznání.

Přispívala návrhy na Památné stromy a titulu Brněnský strom roku. Je držitelkou plakety Přírodní zahrada udělenou ekologickým institutem Veronica Brno. 

Výčtem uvedených i dalších počinů se Mirka Zemanová řadí mezi české a moravské národopisné sběratele trvalých hodnot.

V rámci charitativní činnosti byla externí fotografkou pro Nadaci VDV O. Havlové v Praze #účastnila se charitativního prodeje Obchůdku Nadace Veronika ve Velkém Špalíčku Brno, kde poskytla k prodeji svoji autorskou sbírku pranostik Na Hromnice o hodinu více #na požádání věnovala svoji knihu Tvořivé nápady a hry s knoflíky Nakladatelství Rubico na charitativní akci Knoflíkiáda II Nový zámek u Lanškrouna #vyjádřila souhlas s výstavou své sbírky českých přísloví, přirovnání a rčení Co nasrdci, to na jazyku v rámci projektu EU v Městské knihovně v Prachaticích.  

Jako autorka několika knih se na pozvání zúčastňuje Mezinárodního knižního veletrhu a festivalu Svět knihy Praha-Holešovice.

V současnosti se věnuje především svojí práci genealoga a přijatým rodopisným zakázkám a historickým rešerším.

Podílí se jako genealogická poradkyně při přípravě historických prospektů obcí i výročních knih. Vedle badatelské činnosti, sestavování rodokmenů se věnuje také genealogickému mentoringu.

Aktuálně:

Pozořice v proměnách času K 700. výročí založení městyse Pozorice-v-promenach-casu

Městská knihovna Prachatice    Pozvanka-na-vystavu-co-na-srdci-to-na-jazyku  Výstava a rozbor knihy Mestska-knihovna-prachatice-1-vystava-knih-mirky-zemanove-2  Co na srdci, to na jazyku 

           Některé odkazy genealogických aktivit:

                                                  http://www.historickaslechta.cz/

                                                  www.albatrosmedia.cz/?p=searchdetailed        www.cpress.cz/autori/

                                                 www.esbirky.cz  Hledat: Soukromá sbírka Mirky Zemanové

                                                 www.dobryden.cz                     

                                                 www.fnusa.cz/index.php/m%C3%A9dia/svatoanensk%C3%A9-listy

                                                 http://rubico.cz/       

                                                 https://theses.cz/id/3v6v2u/L__Zelenkov_-_DP.pdf     

 Zajímavé web odkazy:             www.genea.cz

                                                  

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz