Zpracování výzkumu rodinných kořenů na profesionální úrovni

RODOKMEN 

Zpracování rodinné historie - Luxus vašeho soukromí

RODOKMEN STROM   Zpracování vybádaných záznamů:

Zakladni-rodokmen-muzske-linie  Rodokmen-se-sourozenci-a-manzelkami-strom  Rodokmenovy-vyvod-z-16-predku-v-tabulce   Rodokmen-vaseho-rodu  Rodokmen-svitek-32-predku-kopie  

                                                                                            Stromový graf               Tabulka vývodu                Graf vývodu

 # RODOKMEN přímé linie rodu po meči-mužské linii do 17. (16) století   

 # VÝVOD nebo # KOMPLETNÍ VÝVOD: čtyř vývod  prarodičů do 17. (16) století   

# Fotokopie všech záznamů obdržíte na flešce nebo e-mailem 

                                                                  Další možnosti individuální nabídky: osobně       

• Vývod je nejsložitějším a časově nejnáročnějším genealogickým počinem. Zahrnuje široké rozpětí různých úseků Rodokmenů rodu a to  mnoha farností propojených a doplňovaných navzájem k sobě v časovém sledu do hloubky. Zahrnuje nejen dobovou češtinu, latinu a němčinu a také dobový pravopis a styl zápisu, zrovna tak rozmanitou skladbu různého druhu písma a mnoha písařských a zapisovatelských rukou.

                                                                            

NUTNÉ prvotní informace pro zpracování: kopie rodných listů prarodičů nejlépe Zápisu sňatku prarodičů 

Kvalitně zpracované Rodokmeny a vývody patří mezi časově náročné činnosti s individuálním přístupem, kterým přísluší i odpovídající cena.  

Zahrnují: Vyhledání dat v archivech a matrikách, jejich sestavení do grafu rodokmenu nebo vývodu, textové a grafické zpracování výzkumné zprávy, zařazení do kontextu doby, samostatné opisy, přepisy a překlady českých, latinských a německých údajů.

 

CENY GENEALOGICKÝCH SLUŽEB dohodou. 

PREISE FÜR GENEALOGISCHE DIENSTLEISTUNGEN Vereinbarung.  

  

Rqrezj

"Historie si pamatuje pouze oslavované, genealogie si pamatuje všechny."

Laurence Overmire 

     

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- citát v záhlaví ---

Motto: „Rodokmen není majetkem člena jedné generace, ale cennou relikvií předávanou z jednoho pokolení na druhé. V tom spočívá výsostní úloha genealogie"

Copyright © 2016 Mirka Zemanová, členka ČGHS Praha a MGHS Brno / Telefon: 731 755 205 / E-mail rodopis-saga@seznam.cz